1928'deki kuruluşumuzdan beri ELCO daima brülör kavramı ve imalatında uzman olmuştur.

info@elcobrulor.com
0544 313 06 61

    Ürünlerini sürekli olarak geliştirmek için ELCO, tesisatın işletilmesini en uygun hale getirmek, teknisyenlerin çalışmasını kolaylaştırmak ve doğal olarak çevreyi korumak için yaratıcı teknik çözümler geliştirmeye odaklanmıştır. Pazarın taleplerine hızla cevap vermek Için ELCO brülörlerin ürün aralt tam olarak uyumlu bir Sistemler kombinasyonu etrafında şekillendirilmiştir.

MDE2 Sistemi

Bilgilerin sabit iletişimi, kolay kullanım

MDE2 Sitemi, Üniversal dili olan Elcogram ve 5 düğmeli tuş takımı ile donatılan ELCO brülörleri kendilerini ayarlar ve teknisyenler ve operatörlerle sürekli olarak iletişim içinde olur.

 • Her ateşleme hakkında ve çalışma sırasında gerçek zamanlı bilgi,
 • Brülörün çalışması hakkında istatistiki bilgiler bakım işlemleri öncesi tüm yıl süresince kaydedilir.

GEM Sistemi

Elektronik brülör kontrolü: yüksek güvenlik ve düşük maliyet

Brülör kontrol sistemlerinde elektronik teknolojilerinin kullanılması çalışma maliyetlerinin azalmasına, işletmenin güvenirliği artırmasına ve daha düşük kirlilik salımlanna yardım etmektedir. ELCO brülörlerde kullanılan elektronik yanma yöneticisi sadece brülörün kontrolünden sorumlu değildir (daha önce geleneksel otomatik yanma kontrol ünitesi_Beyin) aynı zamanda yakıt / hava ayarını da (servo motor) sağlamaktadır. Elektronik olarak depolanan veriler mekanik karakteristik eğrilerin yerini almış ve brülörün tüm çalışma aralığında benzeri olmayan bir hassaslık seviyesinde hava/yakıt kanşımindaki oranı elde etmektedir, verimlilik, enerji ve maliyet tasarrufu sağlayan bir çalışmanın ön şartıdır.

GEM Sistemi bir veya daha fazla aktivatörü (servo motoru) aynı anda kontrol eder. Hava akış ve yakıt servo motorları her yük eğrisi için belirlenmiş ayar noktalarını (set pointler) Içeren bir mikro işlemci vasıtasıyla kontrol edilir. GEM'nin bir üstünlüğü de tüm komutlar ve genel sistemin o anki durumu hakkında özel bilgiler sağlamasıdır: bunlara doğrudan veya uzaktan kontrol vasıtasıyla erişilebilir.

Dijital programlama kulianıa dostudur, MDE2 sistemi ekranı veya bir PC (bilgisayar) vasıtasıyla açık bir dille verilen kolay talimatlar ile kolaylaştinlmış bir prosedürle yapılır.
 

AGP AGP Sistemi

Gaz brülörleri için üstün bir teknoloji

ELCO tarafından geliştirilen ve üretilen AGP (proportional air-gas_Oransal hava —gaz) sistemi şunları sağlar:

 • Hava —gaz karışımının tam kararlı olması,
 • Tüm brülör güç aralığı içinde sabit olarak yüksek CO2 oranı,
 • Hassas olarak fazla havanın kontrolü, bu yüksek verimli işletme için, özellikle yoğuşmalı kazanlarda kullanılırken, çok önemlidir.

AGP gaz hattı akışındaki gaz basıncını, alev tutucu arkasındaki hava basıncını ve cehennemlik geri basıncını biçer. Bu üç basınçtaki herhangi bir değişiklik doğru gaz/yanma havası oranını otomatik olarak &imkan sistem tarafından anında ve aynı anda kaydedilir.

AGP aşağıdaki durumlar olsa dahi sabit bir gaz/yanma havası oranını muhafaza eder:

 • Gaz basıncındaki adı veya eksi değişmeler,
 • Elektrik besleme voltajındaki değişiklikler veya havalandırma sistemi (fanın) kirlenmesi nedeniyle hav akışındaki değişmeler,
 • İlk çalışmada ve yük değişiklikleri sırasında yanma odasındaki ve baca çekiş basınındaki değişiklikler.
   

Variatron

Sürat ayarı: ses azaltma ve enerji tasarrufu

Isıtma veya endüstri sistemlerinin performansım artırmak için ELCO "Variation" (Fan süratinin kontrolü) uygular. Klasik olarak modülasyonlu brülörlerde hava akışı hava klapesiyle kontrol edilir. Kısmi yük aralığında, fan tarafından üretilen hava basıncının büyük miktarı boşa gider.

Sürat ayarıyla, yakma havasını temin eden fanın devri ün gerekli çıkış gücüne (yükün) bağlı olarak sürekli olarak değiştirilir. Tam sürate sadece maksimum brülör çıkış gücünde erişilir. Çok önemli olan kısmi yük aralığında, düşük hız, brülörün kullandığı elektrik enerjisi ve ses azaltma bakımından önemli azalmaları getirir. "Variatron" GEM sistemi ve AGP sisteminin ikisinde de hava damperiyle uyumlu olarak çalışır ve tüm çalışma koşullarını sürekli olarak izleyerek minimum fazla havayla yanma sağlar.

Varaitron'un ELCO brülörlere uygulanması aşağıdaki sonuçları sağlamaktadır:

 • Elektrik tüketim tasarrufları, yaklaşık %50.
 • 1:10'a kadar modülasyon oranı, sistem gereksinimlerin mükemmel uyum sağlama ve ortalama mevsimsel verimli& artışı, özellikle yoğuşmalı veya düşük sıcaklık kazanlarında veya özel proseslerde.
 • Sessiz ilk çalışma ve tüm çalışma aralığında 2dB (A) (maksimum yükte) ve 12 dB(A) (minimum yükte) arasında genel ses azalması.
   

Düşük Ses Sistemi

Kullanım konforunda artış ve çevrenin korunması

Günlük hayatta insanların katlanmak zorunda oldukları tüm zararlı unsurlar arasında, en rahatsızlık veren gürültüdür ve düşürülmesi zor ve pahalıdır.

Bu nedenle ELCO ses emen malzemeler seçerek ve her ses kaynağını brülörün içinde ele alarak sessiz brülörler tasarlamıştır. En önemli ses hava girişinden ve fan tekerleği içinde havanın karışımından gelmektedir: tüm ELCO brülörleri hava giriş kanallarında bir ses kapanıyla donatılmıştır. Bu akustik seviyeyi çevre bakımından kabul edilebilir bir düzeye getirmektedir.

1928'deki kuruluşumuzdan beri ELCO daima brülör kavramı ve imalatında uzman olmuştur.

Hilal Mahallesi 701.sokak
Can Apartmanı 26/6
Çankaya ANKARA